Grups municipals

EQUIP DE GOVERN

Sr. Eduard Llorà i Cullet (Junts per Les Planes)
Alcalde – Mobilitat, governació, recursos humans, entitats, consum i suport a urbanisme

Sra. Ma Àngels Serra i Badosa (Junts per Les Planes)
Primera Tinent d’Alcalde – Benestar social, sanitat, igualtat i ocupació.

Sr. Marc Puig i Bosch (Junts per Les Planes)
Segon Tinent d’Alcalde – Comunicació, promoció econòmica, transparència, turisme, seguretat ciutadana i protecció civil.

Sr. Joan Soler i Serrarols (Junts per Les Planes)
Tercer Tinent d’Alcalde – Cultura i grans esdeveniments, festes i patrimoni.

Sr. Josep Arnau i Arnau (Junts per Les Planes)
Regidor – Urbanisme, obres públiques, camins, agricultura i pesca.

Sra. Joaquima Bosch i Rodríguez (Junts per Les Planes)
Regidora – Joventut, habitatge i suport a cultura

Sr. Marc Portillo i Sau (Junts per Les Planes)
Regidor – Educació, participació ciutadana i suport a esports.

Sr. Aleix Homs i Monteis (Junts per Les Planes)
Regidor – Hisenda, suport a festes i joventut.

Sr. Albert Guàrdia i Guix (Junts per Les Planes)
Regidor – Esports i medi ambient.

EQUIP A L’OPOSICIÓ

L’ajuntament de Les Planes d’Hostoles no disposa d’equip a l’oposició