Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA
www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000

 

CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
www.infogarrotxa.com
Tel. 972 274 900

 

GENERALITAT DE CATALUNYA
www.gencat.net
Tel. 012

 

HISENDA (delegació Girona)
www.minhap.es
Tel. 972 210 066

 

AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Olot)
www.aeat.es
Tel. 972 269 061

 

SEGURETAT SOCIAL (Tresoreria General – Administració Olot)
www.seg-social.es
Tel. 972 260 184

 

TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)
www.dgt.es
Tel. 972 202 950

 

JUTJATS D’OLOT
Tel. 972 260 020

 

CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)
www.catastro.minhap.es
Tel. 972 225 050

 

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA (Del. Olot)
www.cambra.gi
Tel. 972 260 141

 

CORREUS
www.correos.es
Tel. 900 506 070