Introducció a la intel·ligència artificial

La vida es divideix en res temps, present, passat i futur. El present és breu, el futur dubtós i arriba aviat i el passat cert.