Anunci d’informació pública

Relació d’anuncis d’informació pública de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles:

Notificació a titular de vehicle abandonat

Projecte d’actuació específica amb sòl no urbanitzable

Anunci d’exposició pública d’expedient de desafectació de camins i permuta

Modificació de l’ordenança de civisme i convivència de Les Planes d’Hostoles

Aprovació inicial de l’expedient per la imposició i l’ordenació de les contribucions especials en el projecte de reforma de la Rambla Dolors Moreno de Les Planes d’Hostoles

Projecte constructiu de remodelació del camp de futbol de Les Planes d’Hostoles

Projecte constructiu de remodelació del camp de futbol de Les Planes d’Hostoles

Projecte executiu de creació de continguts ambientals per a un sender del riu Brugent

Aprovació inicial de l’establiment del servei de vigilant municipal i el seu reglament regulador

Projecte constructiu d’arranjament de la zona veïnal de la Roureda, que delimita amb el carril bici de la ruta verda de Les Planes

Actualització de la llicència ambiental de Embutidos Monter S.A.