Edictes

Exercici: 2024 Bop: 67-0 Edicte: 2653 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Modificació en l'adscripció de tinents d'alcalde i Regidories
Exercici: 2024 Bop: 66-0 Edicte: 2597 CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA - Aprovació definitiva del "Projecte d'adequació i millores del camí de les Planes a Cogolls, al terme municipal de les Planes d'Hostoles"
Exercici: 2024 Bop: 34-0 Edicte: 1162 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació del padró de la taxa pel servei d'aigua corresponent al quart trimestre de l'any 2023
Exercici: 2024 Bop: 20-0 Edicte: 464 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit TCD 2/2023
Exercici: 2024 Bop: 20-0 Edicte: 455 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 19-0 Edicte: 425 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació de la taxa del servei de manteniment de nínxols de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 11-0 Edicte: 136 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació del padró d'escombraries del 4t. trimestre de 2023
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11293 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 245-0 Edicte: 10888 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació inicial de l'expedient de transferència de crèdit entre partides de diferent grup de funció TCD 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 245-0 Edicte: 10853 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024