Reglament de participació

L’objecte del Reglament de participació ciutadana és regular els canals de relació entre la ciutadania i l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles per facilitar la participació ciutadana en els processos de presa de decisions polítiques i en el funcionament dels serveis municipals.