Projecte constructiu d’arrenjament de la zona veïnal de la Roureda, que delimita amb el carril bici de la ruta verda de Les Planes

Per acord de ple del 26 de gener de 2021 s’aprova per unanitat el Projecte constructiu d’arrenjament de la zona veïnal de la Roureda, que delimita amb el carril bici de la ruta verda de Les Planes.

Consulta aquí el decret