Inventari del patrimoni

Clica aquí per descarregar-te l’inventari dels patrimoni de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles actualitzat a 31/12/2023.

Podràs saber quins són els:

1. Béns de domini públic
2. Béns comunals
3. Béns patrimonials
4. Béns i drets de tercers dipositats o lliurats a l’ens local i revertibles al seu favor
5. Obligacions de l’ens local