Castell d’Hostoles

Castell d'HostolesDatat del segle IX, fou infeudat pel comte de Barcelona als senyors de la Vall d’Hostoles en el segle XI. El Castell d’Hostoles va ser el seu centre de poder feudal, fins ben entrat el segle XV. Durant la primera guerra remença (1462-1472) va esdevenir quarter general de Francesc de Verntallat. Continuà en poder dels remences fins a la Sentència Arbitral de Guadalupe (21 d’abril de 1846) i, malgrat les peticions de Ferran II, Verntallat es va negar a lliurar-lo. Finalment, va ser entregat el dia 9 de juliol de 1486 i d’aquesta manera va passar a mans del rei.
Segons Vicenç Vives, el Castell d’Hostoles representa la més insigne fortalesa de la defensa remença de la muntanya