Nota premsa- Concerts estiu

La Junta de Govern, del dia 19 de febrer d’enguany, va acordar sol·licitar una subvenció per la Línia 2, referent a l’organització de Festivals culturals per a l’organització de la tercera edició del cicle de concerts, que aquest any s’anomena: Planestiueja’t 2018. D’acord amb les bases específiques reguladores de la subvenció per a la creació […]

Nota de premsa obres Escola

L’Ajuntament està duent a terme els següents arranjaments i millores a l’edifici de l’Escola Sant Cristòfol de les Planes d’Hostoles: Substitució de canals i baixants de recollida d’aigua, impermeabilització de la terrassa i substitució de la coberta pati interior (dues aules i cuina). Millora del paviment de l’accés a l’entrada principal de l’escola, i col·locació […]

Nota de premsa obres Escola

L’Ajuntament està duent a terme els següents arranjaments i millores a l’edifici de l’Escola Sant Cristòfol de les Planes d’Hostoles: Substitució de canals i baixants de recollida d’aigua, impermeabilització de la terrassa i substitució de la coberta pati interior (dues aules i cuina). Millora del paviment de l’accés a l’entrada principal de l’escola, i col·locació […]

Publicitat subvenció arranjament diversos escola

L’Ajuntament està duent a terme els següents arranjaments i millores a l’edifici de l’Escola Sant Cristòfol de les Planes d’Hostoles: Substitució de canals i baixants de recollida d’aigua, impermeabilització de la terrassa i substitució de la coberta pati interior (dues aules i cuina). Millora del paviment de l’accés a l’entrada principal de l’escola, i col·locació […]

PUBLICITAT SUBVENCIONS

L’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona, concedeix subvencions del Fons de Cooperació econòmica i cultural 2018. Aquestes bases tenen l’objecte de regular la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva destinades als ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona dins del programa Fons de Cooperació […]

NOTA INFORMATIVA: Subvenció

L’Ajuntament ha aconseguit una subvenció de Diputació de Girona, de 2.000 €, per finançar una part del cost del manteniment del camp de futbol. En la Junta de Govern del dia 5 de març de 2018, es va prendre l’acord de fer la petició per al subprograma A1, de subvencions per al finançament de l’acció […]

1 13 14 15 16 17