Publicitat subvenció habitatge

Segons les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a inversions d’habitatges destinats a polítiques socials; així com l’extracte de la resolució de la Diputació de Girona de 20 de desembre de 2023, de convocatòria anticipada de subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, any 2024 BDNS (Identif.): 734750, […]

Publicitat. Subvenció Diputació de Girona

07/02/2024 L’Ajuntament va participar en la convocatòria de subvencions en espècies de material informàtic per ajuntaments de les comarques gironines fins a 20.000 habitants, any 2023 de la Diputació de Girona aprovada per la Junta de Govern el dia 18 de juliol del 2023 i publicada al BOPG núm. 80 el 25 d’abril del 2023. […]

Deixalleria mòbil 2024

La deixalleria mòbil és un servei gratuït a disposició de la ciutadania, que facilita la selecció de deixalles domèstiques i apropa el servei de la deixalleria comarcal a cada municipi. A les Planes d’Hostoles està situada a l’aparcament de la sala polivalent per recollir deixalles selectives i especials que generem. Per poder accedir a la deixalleria mòbil […]

Publicitat. Subvenció Diputació de Girona

L’Ajuntament va participar en la convocatòria de subvencions en espècies de material informàtic per ajuntaments de les comarques gironines fins a 20.000 habitants, any 2023 de la Diputació de Girona aprovada per la Junta de Govern el dia 18 de juliol del 2023 i publicada al BOPG núm. 80 el 25 d’abril del 2023. Les […]

Edicte creació i composició regidories

Edicte creació i composició regidories Consulta el nomenament dels tinents d’alcalde L’assignació de l’alcaldia L’assignació de les delegacions als regidors de govern Edicte de modificació de regidories

TANCAMENT – CL de Les Planes d’Hostoles

El CL de Les Planes d’Hostoles estarà tancat dimarts 25 de juliol per festiu local. S’atendran totes les urgències al CAP de Sant Esteve d’en Bas de 8 h a 20 h. 112 – Urgències vitals.

NOTA DE PUBLICITAT: Aportació econòmica

En data 26 de gener de 2023 el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar el Pla Estratègic de subvencions del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent a l’any 2023. En data 9 de febrer de 2023, en el Consell d’Alcaldies i a proposta de la Presidència es va acordar que el Consell […]

PUBLICITAT SUBVENCIONS: Fons de Cooperació econòmica i cultural, anualitat 2023

L’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona, concedeix subvencions del Fons de Cooperació econòmica i cultural, anualitat 2023. Aquesta convocatòria de subvencions té l’objecte de regular la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva destinades als ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona dins del programa […]

1 2 3 14