Edicte creació i composició regidories

Edicte creació i composició regidories Consulta el nomenament dels tinents d’alcalde L’assignació de l’alcaldia L’assignació de les delegacions als regidors de govern Edicte de modificació de regidories

TANCAMENT – CL de Les Planes d’Hostoles

El CL de Les Planes d’Hostoles estarà tancat dimarts 25 de juliol per festiu local. S’atendran totes les urgències al CAP de Sant Esteve d’en Bas de 8 h a 20 h. 112 – Urgències vitals.

NOTA DE PUBLICITAT: Aportació econòmica

En data 26 de gener de 2023 el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar el Pla Estratègic de subvencions del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent a l’any 2023. En data 9 de febrer de 2023, en el Consell d’Alcaldies i a proposta de la Presidència es va acordar que el Consell […]

PUBLICITAT SUBVENCIONS: Fons de Cooperació econòmica i cultural, anualitat 2023

L’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona, concedeix subvencions del Fons de Cooperació econòmica i cultural, anualitat 2023. Aquesta convocatòria de subvencions té l’objecte de regular la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva destinades als ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona dins del programa […]

PUBLICITAT SUBVENCIONS: Fons extraordinari 2023

Segons acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia 21 febrer de 2023, pel qual es convoquen les subvencions del Fons econòmic de caràcter extraordinari, any 2023, que tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment del Fons econòmic de caràcter extraordinari, que, complint les funcions d’assistència […]

Nota informativa. Subvenció

L’Ajuntament ha aconseguit una subvenció del Servei d’Esports de la Diputació de Girona de 1.436,50 € per al subprograma A1, per a finançar el cost del manteniment del camp de futbol. Així com, una subvenció de 6.575,40 €, per tal de finançar el canvi de focus del camp de futbol municipal, provinent del subprograma A3. […]

Banc de llibres – Recollida a les biblioteques!

Us proposem recollir els següents llibres de lectura amb l’objectiu de reutilitzar-los i no haver de comprar-los cada any. Si en teniu algun a casa, els podeu dura a qualsevol de les 3 biblioteques, entre tots contribuïm amb la millora del medi ambient i una economia circular! Per a més informació: ampacastelldestala@gmail.com

1 2 3 14