Millora accessos al poble

Aquesta setmana s’iniciaran els treballs de millora en els accessos del municipi.
Aquesta actuació consisteix en allargar la línia de faroles ja existents, fins als dos extrems del poble.
S’instal•laran 31 nous punts de llum fins arribar al cementiri municipal i fins a la primera entrada del Barri del Jonquer.
Aquestes obres aniran complementades amb l’allargament de la vorera a la part nord, fins al trencant de Can Benet i Ca l’Arnau, pel costat dret i pel costat esquerra fins a dalt el cementiri municipal.
Amb aquesta millora es vol fer reduir la velocitat dels vehicles abans no entrin a dins la trama urbana