NOTA INFORMATIVA. Concessió de subvenció

L’Ajuntament ha aconseguit una subvenció del Servei d’Esports de la Diputació de Girona, de 2.000 € per al subprograma A1, per a finançar el cost del manteniment del camp de futbol. Les bases reguladores de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, adreçades als ajuntaments i les entitats esportives es publicaren al BOP de la província, núm. 20 del 1 de febrer de 2021 i la convocatòria va ser publicada al BOP de la província, núm. 47 de 10 de març de 2021.