NOTA INFORMATIVA. Subvenció

De conformitat amb la convocatòria de subvencions als ajuntaments, ens dependents d’entitats públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de Girona per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines, any 2021.

La Unitat del Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona, ha atorgat un import de 924,50 € per a despeses de millora de la gestió de documents i arxius de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.