NOTA INFORMATIVA. Subvenció

Segons les bases reguladores de subvencions als ajuntaments per a Inversions en habitatges destinats a polítiques socials, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 20 d’octubre de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 210, de 2 de novembre de 2020.

I vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 1 de desembre de 2020, l’extracte de la qual es va publicar al BOPG 246, de 23 de desembre de 2020. L’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles rebrà una subvenció de 8.998,05 € per la reforma dels tres habitatges de l’edifici situat al C/ Nou de la Vedruna, núm. 10, destinats a polítiques socials, segons aquestes bases i convocatòria de la Diputació de Girona.