PUBLICITAT SUBVENCIONS

Segons acord de la Junta de Govern  en data 24/03/2022, es va prendre l’acord per sol·licitar les subvencions Fons econòmic de caràcter extraordinari. Aquestes subvencions tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment del Fons econòmic de caràcter extraordinari, que, complint les funcions d’assistència i cooperació als municipis, pretén contribuir directament al […]

PUBLICITAT SUBVENCIONS

L’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona, concedeix subvencions del Fons de Cooperació econòmica i cultural, anualitat 2022.

1 2 3 4 5 6 14