Publicitat. Subvenció Diputació de Girona

L’Ajuntament va participar en la convocatòria de subvencions en espècies de material informàtic per ajuntaments de les comarques gironines fins a 20.000 habitants, any 2023 de la Diputació de Girona aprovada per la Junta de Govern el dia 18 de juliol del 2023 i publicada al BOPG núm. 80 el 25 d’abril del 2023. Les bases de les quals, foren publicades al BOPG núm. 37, de 22 de febrer de 2023.

Com a resultat, s’ha obtingut aquesta subvenció en espècies de material informàtic, concretament 15 ordinadors portàtils pel funcionament de la corporació.