PUBLICITAT SUBVENCIONS

De conformitat amb la convocatòria de subvencions als ajuntaments, ens dependents d’entitats públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de Girona per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, any 2020.
La Unitat de Gestió de la Informació de la Diputació de Girona, ha atorgat un import de 1.350,00 € per a despeses de l’organització de la Fira del joc i productes de la terra.