Subvenció del Servei d’Esports de la Diputació de Girona

L’Ajuntament ha aconseguit una subvenció del Servei d’Esports de la Diputació de Girona, de 2.000 € per al subprograma A1, per a finançar el cost del manteniment del camp de futbol. Les bases reguladores de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, adreçades als ajuntaments i les entitats esportives es publicaren al BOP de la província, núm. 41 del 28 de febrer de 2020 i la convocatòria va ser publicada al BOP de la província, núm. 78 de 22 d’abril de 2020.