Convocatòria d’Ajuts per a la retirada d’amiant 2021

La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria d’Ajuts per a la retirada d’amiant 2021.
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha obert una nova convocatòria d’ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant. L’objectiu és que la retirada s’efectuï amb les òptimes condicions, millorar el medi ambient i minimitzar el risc que aquest material comporta per a la salut pública.

La Generalitat ha obert la convocatòria d’ajuts per a la retirada de residus de materials amb amiant i construccions amb amiant. Segons la resolució ACC/3212/2021, de 25 d’octubre, de convocatòria d’ajuts destinats a la retirada en origen de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya (ref. BDNS 591801).

Qui els pot demanar?

Les persones propietàries dels edificis, siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i les comunitats de veïns i veïnes.

Quantitat de l’ajut

L’import inclou la manipulació i la retirada de l’amiant, i el seu transport, gestió i tractament mitjançant les empreses inscrites al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA).

Com se sol·licita?

  • Les entitats sense ànim de lucre, universitats, empreses i particulars l’han de demanar per internet.
  • Els ens locals han de fer la sol·licitud a la plataforma EACAT.

El termini màxim per a la presentació de documents per a obtenir la subvenció és fins el 31 de Desembre de 2021.