NOTA INFORMATIVA. Subvenció

Segons les bases específiques reguladores de subvencions per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments, aprovades al Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 22 de desembre de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 44, de 5 de març de 2021.
I vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 2 de febrer de 2021, l’extracte de la qual es va publicar al BOPG 34, de 19 de febrer de 2021. L’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles rebrà una subvenció de 1.815,00 € per l’edició i publicació del Llibret de la Història de l’Església de Sant Cristòfol de Les Planes d’Hostoles, segons aquestes bases i convocatòria de la Diputació de Girona.