NOTA INFORMATIVA: Subvenció

L’Ajuntament ha aconseguit una subvenció de Diputació de Girona, de 2.000 €, per finançar una part del cost del manteniment del camp de futbol. En la Junta de Govern del dia 5 de març de 2018, es va prendre l’acord de fer la petició per al subprograma A1, de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, adreçades als ajuntaments i les entitats esportives i la convocatòria publicada al BOP de la província, núm. 36 de 20 de febrer d’enguany.