NOTA INFORMATIVA. Subvenció

Segons les bases reguladores de subvencions als ajuntaments per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la Sessió de 20 d’octubre de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 210, de 2 de novembre de 2020.

I vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 1 de desembre de 2020, l’extracte de la qual es va publicar al BOPG 246, de 23 de desembre de 2020. L’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles rebrà una subvenció de 30.000,00€ per la compra del tercer habitatge, un cop s’aprovi definitivament l’expedient de suplement de crèdit de la Diputació de Girona 3SC 7/2021 del pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2021.