Nota informativa. Subvenció

L’Ajuntament ha aconseguit una subvenció del Servei d’Esports de la Diputació de Girona de 1.436,50 € per al subprograma A1, per a finançar el cost del manteniment del camp de futbol. Així com, una subvenció de 6.575,40 €, per tal de finançar el canvi de focus del camp de futbol municipal, provinent del subprograma A3.

Per ambdós programes, el Servei d’Esports de la Diputació de Girona, publicà al BOP de la província núm. 20, de data 30 de gener de 2023, la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, per l’any 2023.