NOTA INFORMATIVA

El departament d’acció climàtica, alimentació i agenda rural publicà la Resolució ACC/2603/2021, de 4 d’agost, per la qual s’aprova la convocatòria anticipada per a l’any 2022 de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (ref. BDNS 577503). L’Ajuntament de les Planes d’Hostoles va fer-ne la sol·licitud pel projecte de: CONSOLIDACIÓ DE L’ORDENACIÓ I CONSERVACIÓ DEL BRUGENT A LES PLANES D’HOSTOLES (amb un pressupost elegible de 34.189,70 €) i va obtenir una subvenció 23.932,79 € amb l’ajut financer de la Unió Europea.

Veure breu descripció de l’actuació amb els seus objectius i resultats.