PUBLICITAT SUBVENCIÓ

De conformitat amb la convocatòria de subvencions als ajuntaments, ens dependents d’entitats públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de Girona per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines, any 2022.

La Unitat del Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona, ha  atorgat un import de 3.103,65 € per a despeses de classificació inventari i avaluació  del fons documental 1861- 1998 de l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles.