Nota premsa- Concerts estiu

La Junta de Govern, del dia 19 de febrer d’enguany, va acordar sol·licitar una subvenció per la Línia 2, referent a l’organització de Festivals culturals per a l’organització de la tercera edició del cicle de concerts, que aquest any s’anomena: Planestiueja’t 2018. D’acord amb les bases específiques reguladores de la subvenció per a la creació de públics per a la cultura publicades al BOP número 20, de 30 de gener de 2018 i la convocatòria publicada al BOP número 28, de 8 febrer d’enguany. La resolució de la subvenció ha estat de 3.798,62 € per cicle de concerts Planestiueja’t 2018.