Nota de premsa obres Escola

L’Ajuntament està duent a terme els següents arranjaments i millores a l’edifici de l’Escola Sant Cristòfol de les Planes d’Hostoles: Substitució de canals i baixants de recollida d’aigua, impermeabilització de la terrassa i substitució de la coberta pati interior (dues aules i cuina). Millora del paviment de l’accés a l’entrada principal de l’escola, i col·locació de reixa i canalització de recollida d’aigües al pati posterior. Substitució de les fusteries metàl·liques que encara no s’han canviat per alumini. Repicat i arrebossat amb tractament antihumitats de parets en mal estat i el seu pintat posterior. Tractament de conservació a l’estructura de fusta del porxo de la façana del pati. El total ascendeix a un pressupost de 225.3165,54 €.

L’Ajuntament ha aconseguit, per l’anualitat 2018, una subvenció de Diputació de Girona, de 48.936,00 €, per a finançar una part del cost de les despeses.

Nota de premsa obres Escola

L’Ajuntament està duent a terme els següents arranjaments i millores a l’edifici de l’Escola Sant Cristòfol de les Planes d’Hostoles: Substitució de canals i baixants de recollida d’aigua, impermeabilització de la terrassa i substitució de la coberta pati interior (dues aules i cuina). Millora del paviment de l’accés a l’entrada principal de l’escola, i col·locació de reixa i canalització de recollida d’aigües al pati posterior. Substitució de les fusteries metàl·liques que encara no s’han canviat per alumini. Repicat i arrebossat amb tractament antihumitats de parets en mal estat i el seu pintat posterior. Tractament de conservació a l’estructura de fusta del porxo de la façana del pati. El total ascendeix a un pressupost de 225.3165,54 €.

L’Ajuntament ha aconseguit, per l’anualitat 2018, una subvenció de Diputació de Girona, de 48.936,00 €, per a finançar una part del cost de les despeses.