Nou calendari fiscal

La modificació del calendari fiscal, amb motiu de l’estat d’alarma, versa sobre tres aspectes: Ampliar el final del període de pagament, en aquells tributs que ja es trobaven en curs en el moment de declarar-se l’estat d’alarma motivat per l’aplicació directa del Reial Decret, que es veu ampliat per tots aquells dies en els què estigui en vigor. Modificar […]

Mesures preses per l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles per fer front al coronavirus

A continuació us presentem les mesures preses per l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles per fer front al coronavirus. Les polítiques socials principals inversions en el que queda d’any. L’equip de govern ha acordat bloquejar totes les partides d’inversió del pressupost prioritzant els serveis socials. En un moment com l’actual amb una important crisi sanitària, social […]

NOTA INFORMATIVA: Subvenció del Fons de Cooperació econòmica i cultural, anualitat 2020

L’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona, concedeix subvencions del Fons de Cooperació econòmica i cultural, anualitat 2020. Aquesta convocatòria de subvencions té l’objecte de regular la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva destinades als ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona dins del programa […]

NOTA INFORMATIVA: Subvenció del Pla a l’Acció 2018-2019

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, mitjançant Edicte publicat en  el BOP de Girona núm. 4, de 5 de gener de 2018, va publicar les bases de la campanya Del pla a l’acció, any 2018 i 2019, dirigida als ajuntaments de la demarcació de Girona. I en el BOP núm. 36 de […]

Resultats eleccions a les Corts Generals

El 10 de novembre es van celebrar les eleccions a les Corts Generals (Congrés de Diputats i Senat). A Les Planes d’Hostoles la jornada va transcórrer amb normalitat. La participació va ser del 77’33%, una xifra 5 punts per sota de les eleccions del 28 d’abril que es va enfilar fins el 82’6%. Resultats:

1 9 10 11 12 13 14