Publicitat subvencions

L’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona, concedeix subvencions del Fons de Cooperació econòmica i cultural, anualitat 2019. Aquesta convocatòria de subvencions té l’objecte de regular la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva destinades als ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona dins del programa […]

Subvenció del Servei d’Esports de la Diputació de Girona

L’Ajuntament ha aconseguit una subvenció del Servei d’Esports de la Diputació de Girona, de 2.000 € per al subprograma A1, per a finançar el cost del manteniment del camp de futbol. Les bases es publicaren, al BOP de la província, núm. 24 de 4 de febrer de 2019, l’Edicte d’aprovació definitiva de les bases reguladores […]

1 10 11 12 13 14