Publicitat: Subvenció Diputació de Girona

L’Ajuntament ha aconseguit una subvenció del Servei d’Esports de la Diputació de Girona de 1.630,00 € per al subprograma A1,  per finançar el cost del manteniment del camp de futbol. Les bases d’aquestes subvencions pel finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, es publicaren en el BOP núm. 38 de data 22/02/2024.