Subvencions d’Esports

L’Ajuntament ha aconseguit una subvenció del Servei d’Esports de la Diputació de Girona, de 1.992,00 € per al subprograma A1,  per a finançar el cost del manteniment del camp de futbol. I una subvenció de 1.448,00 € per tal de finançar la cursa BTT de muntanya Volcanolimits del subprograma A2.

D’ambdós programes, el Servei d’Esports de la Diputació de Girona publicà, al BOP de la província, núm. 40 del 28 de febrer de 2022, la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, per l’any 2022.