En data de novembre de 2019, el Consell Comarcal de la Garrotxa va redactar el document:
“Memòria Tècnica de construcció de voreres i instal·lació de d’enllumenat públic als accessos del municipi”, per tal de que l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles optes a les subvencions promogudes en el marc del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024 (PUOSC).

En data de 27 de novembre de 2020 La Generalitat de Catalunya va publicar la resolució definitiva atorgant a l’ajuntament de Les Planes d’Hostoles una subvenció per import de 250.00 € i de 120.000 € per a la millora de l’accessibilitat al nucli urbà i promoció del turisme sostenible per tal d’executar les obres predefinides en la esmentada Memòria Tècnica.

L’ajuntament Les Planes d’Hostoles, en data 25 de novembre de 2020, va notificar l’acord d’adjudicació en JGL a l’empresa d’enginyeria VILASECA CONSULTORS SLP, la redacció del PROJECTE CONSTRUCTIU DE VORERES I INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC ALS ACCESSOS DEL
MUNICIPI DE LES PLANES D’HOSTOLES (GARROTXA), amb número d’expedient: 30/2020.

Consulta aquí el PROJECTE CONSTRUCTIU DE VORERES I INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC ALS ACCESSOS DEL MUNICIPI DE LES PLANES D’HOSTOLES (GARROTXA)