PUBLICITAT SUBVENCIONS: Fons de Cooperació econòmica i cultural, anualitat 2023

L’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona, concedeix subvencions del Fons de Cooperació econòmica i cultural, anualitat 2023.

Aquesta convocatòria de subvencions té l’objecte de regular la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva destinades als ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona dins del programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per finançar despeses d’inversió i transferències de capital, despeses corrents en serveis obligatoris, activitats de caràcter cultural, projectes que facilitin l’accés a les noves tecnologies i actuacions en camins.

D’acord amb l’extracte de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2023, de convocatòria de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, Cooperació Local, Cooperació Cultural i Noves Tecnologies, anualitat 2023, publicat al BOP núm. 21 del 31 de gener de 2023, l’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis, ha atorgat un import de 55.072,35 € per a despeses de Cooperació municipal pels conceptes d’enllumenat públic, per subministrament d’energia elèctrica de les bombes d’aigua, 9.718,65 € per a despeses culturals, 1.400,00 € per camins, 1.222,65 € per noves tecnologies, sumant un total de 67.413,65 €.